Storno poplatky

Rezervace se ruší minimálně 24 hodin předem. Při rušení v kratším čase zaplatí zákazník 50% z ceny! Pokud zákazník nepřijde a nezruší hodinu, zaplatí storno poplatek ve výší 100%! Pokud zákazník 2x pozdě odřekne zamluvenou službu, nebo tuto službu vůbec neomluví, tak bude na další službu objednán až po zaplacení Storno poplatku! Storno poplatek je také možno zaplatit převodem na účet číslo 107-6090400207/0100. Do zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno, službu, datum a čas objednávky (např. František Novák, 1.1.2014 squash 18:00, sauna 19:00)


Minimální délka pobytu v sauně je 1 hodina. Cena se počítá za každou započatou čtvrhodinu a to od vstupu do šatny sauny po její opuštění.
!!!SAUNU JE NUTNO OBJEDNAT ALESPOŇ HODINU PŘEDEM!!!
Pondělí - Pátek9:00 - 22:00 hod.Sobota9:00 - 22:00 hod.Neděle9:00 - 22:00 hod.
osoba:
důchodci:
celá sauna:
150,-
120,-
600,-
osoba:
důchodci:
celá sauna:
150,-
120,-
600,-
osoba:
důchodci:
celá sauna:
150,-
120,-
600,-

ceny jsou v Kč za hodinu použití
V ceně je započteno zapůjčení ručníku a prostěradla